ISO 9001

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015

Raca Group B.V. stelt hoge kwaliteitseisen aan de producten en diensten die wij aan onze klanten leveren. Het waarborgen van deze kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Het is dan ook een vanzelfsprekendheid om te investeren in de juiste certificering. Daarom zijn wij al jaren gecertificeerd volgens NEN-ISO-9001 en sinds mei 2017 volgens de nieuwe norm NEN-ISO-9001:2015.

Wat houdt de NEN-ISO- 9001:2015 in?

De ISO-normen zijn internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Verreweg een van de bekendste is de NEN-ISO-9001:2015, welke slaat op het management voor kwaliteit. Deze norm kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. De ISO-kwaliteitsnormen helpen om het bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren en zijn een hulpmiddel om structuur aan te brengen en de verschillende processen binnen het bedrijf duidelijk in kaart te brengen.

Wat betekent dat voor jou?

Voor jou betekent het dat Raca Group B.V. voor 100% voldoet aan de NEN-ISO-9001:2015 normeisen. Een onafhankelijke externe organisatie, LRQA (voormalig Lloyd’s Register), heeft dit via een certificatie-audit geconcludeerd en het NEN-ISO-9001:2015 certificaat toegekend. ISO-certificering is voor Raca Group B.V. een krachtig instrument, een hulpmiddel om onze organisatie te blijven optimaliseren en te verbeteren, waarin wij continu streven naar kwaliteit en de beste service voor onze klanten.

Bekijk ons actuele certificaat