RMA Leidraad (Return of Material Authorisation)

Als u een artikel wilt retourneren verzoeken wij u onderstaande procedure te volgen, zodat wij snel en efficiënt uw reclamatie en/of reparatie af kunnen handelen.

Let op: Een retourzending met RMA formulier (inclusief RMA nummer) bespoedigt de afhandeling.

RMA procedure:

 1. Vul het RMA formulier compleet in (vraag deze aan via e-mail support@raca.nl of telefonisch +31 (0)252-227070 ). Nadat u dit formulier compleet heeft ingevuld en ondertekend, kunt u dit per e-mail versturen naar support@raca.nl of faxen naar +31 (0)252-53 39 22.
 2. U ontvangt binnen 2 werkdagen het formulier van ons retour met daarop een geldig RMA nummer.
 3. Tot slot dient u een kopie van het retour gezonden RMA formulier, voorzien van RMA nummer en een kopie factuur met de retourzending mee te sturen.

 

RMA voorwaarden


Verpakking en verzending

 • Artikelen welke geretourneerd worden voor creditering (bijv. foutieve levering) dienen onbeschadigd en in de originele verpakking gestuurd te worden. Gebruik extra verpakking voor uw retourzending. Schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking kan leiden tot het vervallen van de garantie.
 • Zendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, zullen NIET geaccepteerd worden door Raca Group.
 • Retouren dienen gestuurd te worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Ticket ID. Gelieve uw zending te sturen aan het volgende adres:

 • Raca Group B.V., Arnoudstraat 22, 2182 DZ Hillegom


Crediteringsvoorwaarden

 • Het Ticket ID dat u van Raca Group heeft ontvangen is slechts geldig voor de geretourneerde artikelen en resulteert niet automatisch in een creditfactuur.
 • Indien er sprake is van een foutieve bestelling, kunnen wij 100% van het aankoopbedrag alleen crediteren als u de goederen binnen 10 werkdagen na ontvangst retourneert aan Raca Group. Bij retournering tussen 10 werkdagen en 3 maanden crediteren wij 90% van uw aankoopbedrag.
 • Het minimum credit bedrag moet hoger zijn dan €12,50. Door u gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd tenzij u daar recht op heeft.
 • Het product moet binnen de garantie vallen, anders kan het niet gecrediteerd worden.
 • Artikelen die speciaal voor u gemaakt zijn, kunnen niet worden gecrediteerd bij foutieve bestelling. In dat geval hebben wij u daarvan reeds op de hoogte gebracht op onze opdrachtbevestiging.

Testen en reparatie

 • Indien artikelen door Raca Group getest moeten worden en wij, na zorgvuldig onderzoek, de door u opgegeven fout niet hebben kunnen constateren, sturen wij de batterijen naar u terug. In dat geval zullen verzendkosten aan u in rekening gebracht worden.
 • Als wij een defect constateren, zullen wij dit eerst proberen te repareren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij het artikel vervangen. De garantie zal in beide gevallen onveranderd blijven met een minimum van 3 maanden.


Opmerking: Onze garantie kan niet als testperiode worden beschouwd.

Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.